poniedziałek, 31 października 2016
,,PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDNOŚCI ”
W dniu 28 października 2016 roku odbył się w naszej Szkole apel pod hasłem ,,Październik miesiącem oszczędności”.  Uczniowie klasy II zaprezentowali krótki program artystyczny zachęcający do umiejętnego gospodarowania pieniędzmi oraz oszczędzania wody, energii, papieru i jedzenia. Podczas apelu zostały wręczone upominki dla uczniów należących do SKO. Sponsorami nagród był Bank Spółdzielczy Daleszyce- Górno w Daleszycach. Wszystkich chętnych chcących dołączyć do Szkolnej Kasy Oszczędności serdecznie zapraszamy :)
Opiekunowie SKO: Urszula Gil i Agnieszka Maciejewska


środa, 21 września 2016,,BEZPIECZNA DROGA DO I ZE SZKOŁY”

W dniu 21 września 2016 roku w ZSP w Daleszycach uczniowie klas 0-VI uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym prowadzonym przez Policjantkę      z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach- st. post. Małgorzatę Perkowską – Kiepas. Głównym celem spotkania było podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci na teranie szkoły i poza jej obrębem oraz zapobieganie zagrożeniom, na jakie narażony jest dorastający młody człowiek. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wykazywali się też dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariuszka utrwaliła dzieciom numery alarmowe              i wyjaśniła jak ważne jest noszenie odblasków, dzięki którym będziemy lepiej widoczny na drodze, a więc zdecydowanie bardziej bezpieczni. Takie spotkania edukacyjne odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą pozytywne efekty.

czwartek, 1 września 2016Rok szkolny 2016/2017
Udział klas III w projekcie „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki"
Celem projektu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie edukacji finansowej, nabywanie doświadczenia dotyczącego samodzielnego podejmowania decyzji związane   z gospodarowaniem własnymi oszczędnościami, poznawanie sposobów racjonalnego gospodarowania oraz rozwijanie umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Projekt realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundację PZU.


piątek, 1 kwietnia 2016

PIĘĆ SPOSOBÓW

NA EKOOSZCZĘDZANIE Z SKO

PRZEWODNIK DLA DZIECI

I RODZICÓW

SKO PKO Bank Polski
Ochrona środowiska i zasobów Ziemi jest obowiązkiem każdego
z nas – zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Dzięki prostym zachowaniom możemy na co dzień troszczyć się o świat wokół nas:
• Oszczędzając wodę czy prąd, dbamy o przyrodę. Płacimy tez niższe rachunki.
• Segregując śmieci, umożliwiamy ponowne wykorzystanie odpadów i odzyskiwanie
surowców. Dodatkowo za wywóz posegregowanych śmieci opłaty są mniejsze.
• Zużywając mniej papieru, chronimy lasy.
• Kupując mniej i sięgając po rzeczy używane: książki, zabawki, ubrania, wykorzystujemy mniej surowców.
• Jeżdżąc rowerem lub komunikacja miejska, oszczędzamy pieniądze i znacznie mniej
zanieczyszczamy środowisko.
To tylko wybrane przykłady postępowania przyjaznego dla środowiska. Warto zmienić
codzienne nawyki i wprowadzić drobne zmiany w życiu, by bardziej oszczędnie i racjonalnie
wykorzystywać zasoby naturalne Ziemi, które są przecież ograniczone.

Zapraszam do zapoznania się z przewodnikiem "Ekooszczędzanie z SKO"

piątek, 19 lutego 2016

STYCZEŃ- LUTY 2016 rok

Projekty plakatów wzywających do ochrony zwierząt.
Konkurs plastyczno-techniczny dla uczniów klas 0-III.

Cel konkursu:

* podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego
środowiska;
* rozpowszechnianie problemów ekologicznych;
* zapoznanie uczniów z ideą akcji charytatywnych;
* zachęcanie uczniów do niesienia pomocy innym;
* edukacja dzieci związana z wiedzą dotyczącą działalności SKO;
* inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją oszczędzania;
* rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości
artystycznej dzieci.